MShift is primair gericht op het leveren van kortstondige diensten. U heeft een uitdaging of een probleem, wij helpen U bij het vormgeven van de oplossing. Niet door het werk uit handen te nemen, maar door uw mensen te helpen bij het vinden en vormgeven van deze oplossing. Het doel is om uw organisatie te leren omgaan met de onzekerheden van vandaag en morgen. Uw organisatie moet ook verder kunnen als de specialisten zijn vertrokken.

MShift is gespecialiseerd in het vraagstuk van verandering op het grensvlak van Organisatie en ICT. Architectuur is voor ons de blauwdruk van verandering. Daarom leveren wij de volgende diensten:

  • STAP - Strategisch & Tactisch Architectuur Planning
  • Architectuur Audit - van Enterprise architectuur tot Software architectuur
  • Project Audit - staan uw doelen nog wel scherp?
  • Advies - wat gaat de toekomst brengen
Weet U zeker dat uw architectuur in lijn is met de bedrijfsdoelen? Zijn de principes coherent en consistent? Worden de juiste keuzes gemaakt in de projecten? Heeft U controle over de inhoudelijke lijn van uw projecten?

Deze, en nog veel meer vragen zullen regelmatig door uw hoofd spelen. Dan is het goed om bij tijd en wijle met een frisse blik naar de organisatie te kijken. Het is mijn ervaring dat het goed is om met zekere regelmaat een externe audit uit te voeren op de architectuur, de projecten en de uitvoerende organisatie. Onder de vlag van MShift heb ik in de afgelopen jaren veel audits, 2nd opinions en reviews uitgevoerd. Afhankelijk van de vraagstelling wordt in zeer korte tijd een antwoord gegeven op de belangrijkste vragen. Tijdens zo'n audit is het zaak om ook buiten de directe kaders te kijken: wat gebeurt er nog meer in deze organisatie? Ongevraagd advies wordt vaak als zeer waardevol ervaren.

De audits die we doen beperken zich tot audits op de inhoud en richting van architectuur en de wijze waarop uw organisatie en/of projecten er mee omgaan.

Adviseren is mijn vak, ongeacht de rol waarin ik participeer. Dit gaat op allerlei verschillende manieren, van coaching, inhoudelijke begeleiding tot puur en alleen klankborden. Dit is niet beperkt tot ťťn niveau, advisering vindt plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Daar waar het nodig is!

Op strategisch niveau gaat het vooral om concreter maken van bedrijfsdoelen, het strategisch inzetten van de ICT middelen, het besturen en beheersen van veranderingen en het ontwikkelen van lange termijn strategieŽn. Tactisch niveau betreft vooral het realiseren en stimuleren van veranderingen, het selecteren en toepassen van de juiste technologieŽn, het beheersbaar realiseren van architecturen en het ontwikkelen van potentieel (van zowel mensen als middelen). Op operationeel niveau gaat het vooral om het doen van de juiste dingen op de juiste wijze (methodisch kader).

Het realiseren van uw doelen is uw verantwoordelijkheid. Daarin kan ik uw medewerkers begeleiden en ondersteunen. Bij het realiseren van een architectuur betekent dit vooral meedenken, aanreiken van oplossingen en/of oplossingsrichtingen, inbrengen van best practices en toetsing (peer reviews) van opgeleverde resultaten. Ook coaching behoort tot de mogelijkheden. Het uitgangspunt is altijd overdracht van kennis, door opbouw van kunde.
STAP staat voor Strategische en Tactische Architectuur Planning. De STAP-methodiek is in de afgelopen jaren door mij, in samenwerking met diverse andere architecten, ontwikkeld als aanvulling op (in Nederland) gangbare architectuurmethoden zoals DYA en TOGAF. Deze methoden besteden veel aandacht aan de architectuur inhoudelijk ťn de inrichting van de processen rondom architectuur, maar (veel) minder aandacht aan de projectmatige implementatie van de in een architectuur onderkende componenten. De STAP-methodiek is daarin uniek en is een best practice die goed aansluit op of past binnen uiteenlopende architectuurmethoden. De uitwerking in een raamwerk (Strategische Planning) en projectenportfolio (Tactische Planning) biedt de mogelijkheid om de impact van wijzigingen in zeer korte tijd te bepalen. Het ondersteunt de besturing bij zowel wijzigingen in de bedrijfsdoelen als bij wijzigingen in de (IT) architectuur. De snelheid waarmee de impact kan worden bepaald maakt het mogelijk om scenario analyses uit te voeren.