Shift - The act of changing one thing or position for another

Bedrijven worden continue geconfronteerd met veranderingen op het gebied van wet- en regelgeving, marktverschuivingen, productontwikkelingen en technologische ontwikkelingen. Veel van deze veranderingen dwingen ook nieuwe manieren van werken en denken af, wat veranderen altijd een persoonlijke en culturele aangelegenheid maakt.

Het tempo van veranderingen is de afgelopen 20 jaar enorm toegenomen, zowel op commercieel als op technologisch vlak. De time-to-market moet steeds korter, introductie van nieuwe technologie komt steeds sneller. Hoe gaat u daar mee om? Hoe zorgt u dat uw medewerkers in staat zijn om met deze verandering om te gaan? Hoe houdt u het veranderproces beheersbaar, en wel zo dat het direct iets toevoegt aan de bedrijfsvoering?

MShift verleent diensten om het proces van verandering te faciliteren, zowel vanuit een bedrijfsgerichte als een technologie gerichte benadering.

Mijn visie op verandering: Shift Happens. Oftewel: de wereld verandert, of we dat nou leuk vinden of niet. Iedere organisatie, ieder persoon moet keuzes maken hoe zij om wil gaan met deze veranderingen. Ik ondersteun organisaties in het vormgeven en kanaliseren van veranderingen.